About SMA

Discover the latest Real-World Evidence-SMA

A critical review and meta-analysis for more than 2600 SMA patients worldwide. To what extent can a treatment change the natural history outside of the clinical trial profile?

Läs mer
En klinisk översikt över spinal muskelatrofi (SMA)

Spinal muskelatrofi är en sällsynt och handikappande autosomal recessiv neuromuskulär sjukdom som kännetecknas av nedbrytning av motoriska nervceller och förlust av muskelstyrka

Läs mer
Genetik och diagnostisering av spinal muskelatrofi (SMA)

Spinal muskelatrofi är en ärftlig sjukdom med en väldefinierad genetisk orsak

Läs mer
Tecken och symtom på spinal muskelatrofi (SMA)

Spinal muskelatrofi är en sjukdom i en enda gen med ett spektrum av kliniska tecken och symtom

Läs mer

 


Biogen-182369 september 2022 
Senast uppdaterad: 2023-05-02