Spinraza™ (nusinersen)

Spinraza är avsett för behandling av spinal muskelatrofi av typ 5q (1). Spinraza var den första behandlingen som godkändes för spinal muskelatrofi (SMA).

 

Indikation

Spinraza är avsett för behandling av spinal muskelatrofi av typ 5q.(1)

Läs mer
Verkningsmekanism

Spinraza™ (nusinersen) är en ASO (antisens-oligonukleotid) som är designad för att adressera bristen på SMN-protein, och där SMN-proteinprodukten direkt kan ökas.(1)

Läs mer
Effektprofil

Det kliniska prövningsprogrammet för Spinraza inkluderar 346 patienter i åldrarna från nyfödda till unga vuxna med SMA som fick Spinraza i upp till 5 år (1)

Läs mer
Säkerhetsprofil

Biverkningar förknippade med administreringen av SPINRAZA™ (nusinersen) genom lumbalpunktion har observerats. Majoriteten av dessa rapporterades inom 72 timmar efter proceduren. (1)

Läs mer
Dosering & Administrering

SPINRAZA™ (nusinersen) behandling består av 4 st laddningsdoser följt av underhållsdoser var fjärde månad.(1)

Läs mer

Biogen-187294 november 2022
Senast uppdaterad: 2022-11-17