SMA Träningsapp – Nu med nya övningar för vuxna

Träning vid SMA är en viktigdel av behandlingen. Nu har den träningsapp som utvecklades 2021 av Biogen fått nya övningar anpassade för vuxna patienter med SMA. Den finns kostnadsfritt att ladda ner.

 

Som en del av behandling vid SMA har träning visats ha en positiv påverkan på patienternas tillstånd. Träning leder till exempel till en ökad flexibilitet och en generell förbättring av motoriska funktioner (1). Av denna anledning rekommenderas träning alla SMA patienter oavsett motorisk förmåga och ålder i de senaste vårdriktlinjerna från organisationen Treat-NMD (2). År 2021 lanserade Biogen, i samarbete med de svenska fysioterapeuterna Anna-Karin Kroksmark och Lisa Wahlgren från Drottning Silvias Sjukhus i Göteborg, en träningsapp för barn och ungdomar med SMA.  Nu har denna träningsapp vidare utvecklats och inkluderar också övningar för vuxna med SMA. Dessa övningar är utvecklade i samarbete med fysioterapeuten Bart Bartels från University Medical Center Utrecht i Holland.

 

 

Träningsappen är kostnadsfri och innehåller instruktioner och filmer på 40 övningar som är anpassade efter både ålder och motorfunktion.

 

Övningar inom följande motoriska funktioner finns tillgängliga för vuxna:

- Handrörlighet

- Armstyrka

- Huvudkontroll

- Balans

- Rörlighet

 

Text: Biogen

Bilder: Biogen (från Träningsapp)

Biogen-230690 december 2023

Senast uppdaterad: 2024-03-04

Referenser

(1) Mercuri E, et al. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1: Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care. Neuromuscul Disord 2018;28(2):103-115

(2) TREAT-NMD Neuromuscular Network. Physiotherapy and Rehabilitation. [online] [cited 2021 Nov 29]. Available from: URL: https://smacare.guide/ physiotherapy -and -rehabilitation/

Läs mer

Uppdaterad produktresumé för Spinraza™ (nusinersen)

Effekt och säkerhet för Spinraza har fastställts i kliniska prövningar (ENDEAR och CHERISH) och i långtidsuppföljningsstudier (SHINE och NURTURE).

Läs mer
SMA träningsapp

Med den här appen hoppas vi kunna ge inspiration och tips till dig som är intresserad av träning vid den neuromuskulära sjukdomen spinal muskelatrofi (SMA)...

Läs mer
RWE bekräftar förbättrad motorisk funktion med Spinraza™ (nusinersen)

Spinraza, nusinersen, meta-analys, Coratti et al, RULM, 6MWT, HFSME, ambulatorisk förmåga, SMA typ 2, SMA typ 3, SMA typ II, SMA typ III

Läs mer
Uppdaterade data från NURTURE-studien för Spinraza™ (nusinersen)

Under 2022, presenterades uppdaterat interimsresultat från NURTURE-studien avseende effekt och säkerhet för Spinraza hos barn med presymtomatisk SMA.

Läs mer
Erfarenheter med ”Radio Guided Lumbar Punctures”

Franskt radiologiteam delar erfarenheter med ”Radio Guided Lumbar Punctures”

Läs mer
Ny RWE bekräftar Spinrazas effekt hos vuxna över tid

I augusti 2023 publicerades ny data för ett brett spektrum av SMA-patienter (typ 1c-3) som behandlats med Spinraza i upp till 30 månader (Lusakowska, et al. Orphanet J Rare Dis 2023).

Läs mer
Vikten av tidig behandling: NURTURE – ca 5 års uppföljning

I NURTURE studeras presymtomatiska barn med SMA typ 5q som fått sin första dos Spinraza (nusinersen) före 6 veckors ålder. I juli 2023 publicerades data för cirka 5 års uppföljning.

Läs mer
Sveriges spädbarnsscreening utökas med SMA

Sveriges spädbarnsscreening utökas med SMA-testning.

Läs mer
Life on wheels – an SMA patient perspective on life and treatment

Simon Toftgaard Jespersen, chairman of Muskelsvindfonden, shares his experience with SMA type 2 and praises his family's support in enabling him to live a fulfilling life, despite the limitations imposed by the condition.

Läs mer
“The evolving landscape of SMA, through challenges and solutions” – Katia Patanella

Techniques to support intrathecal drug administration: In this video you hear about the latest publications from teen and adult cohorts supporting the use of nusinersen in SMA patients

Läs mer
“Eyes on me, please!” – Ultrasound for IT injection – Bruno Zanfini

Techniques to support intrathecal drug administration: In this video you get acquainted with the growing evidence of ultrasound guided successful lumbar approaches.

Läs mer
“Experience with CT guided drug administration and 3D spine modelling” – Marek Mechl

Techniques to support intrathecal drug administration: In this video you learn how the use of fluoroscopy can support intrathecal drug administration.

Läs mer
“Fluoroscopy-guided intrathecal therapy with nusinersen – tips and tricks” – Jaime Pamplona

Techniques to support intrathecal drug administration: In this video you will familiarize yourself with computed tomography guided lumbar punctures and the use of 3D spine modelling.

Läs mer
Efficacy of nusinersen in a diverse patient population of teens and adults treated for up to 30 months

What real-world evidence shows on nusinersen in a wide severity spectrum of SMA patients in long-term observation (up to 30 months), including first-ever evidence for efficacy in adults with Type 1 SMA.

Läs mer