Patientanpassat material om lumbalpunktion och Spinraza™ (nusinersen)

Biogen har utvecklat material för patienter med SMA som ni inom hälso- och sjukvården kan beställa och dela ut. De berör bland annat behandling med Spinraza (nusinersen) och själva administrationsproceduren lumbalpunktion.

 

Information om lumbalpunktion för SMA-patienter

För SMA-patienter som får läkemedel genom lumbalpunktion finns nu en informativ folder om vad lumbalpunktion är. Den riktar sig till patienter som är tonåringar eller vuxna. Den berör inte något specifikt läkemedel utan enbart proceduren lumbalpunktion.

Broschyren tar upp följande områden: Vad är en lumbalpunktion, förberedelser, hur det går till och eventuella biverkningar.
 

Ladda ner broschyren här >>Patientfolder om Spinraza™ (nusinersen)

Den informerar bland annat om Vad Spinraza™ är, hur det administreras och om eventuella biverkningar. Broschyren tar även upp om sjukdomen spinal muskelatrofi (SMA). Broschyren är ett komplement till den information som ni som hälso- och sjukvårdspersonal ger och mer information kan också läsas i bipacksedeln som följer med läkemedlet.

-        Vad är och vad orsakar SMA?

-        Vad är symtomen på SMA?

-        Vad är Spinraza™ och hur fungerar det?

-        Hur ofta ges Spinraza™?

-        Kontraindikationer

-        Hur ges Spinraza™?

-        Eventuella biverkningar
 

Ladda ner broschyren här >>

 

Du kan också kontakta oss på biogen för att beställa exemplar. Kontakta Peps Bengtsson på peps.bengtsson@biogen.com

 

Text: Biogen

Biogen-209953 juni 2023
Senast uppdaterad: 2023-06-15

 

Spinraza™ (nusinersen), Rx, ATC-kod: M09AX07

Injektionsvätska, lösning 12 mg, EF ej förmån.

Baserad på SPC 04/2024

Indikation: För behandling av spinal muskelatrofi av typ 5q. Dosering: Spinraza administreras intratekalt genom lumbalpunktion. Den rekommenderade dosen av Spinraza är 12 mg (5 ml) per administrering. Behandlingsschemat är 4 laddningsdoser på dag 0, 14, 28 och 63 följt av en underhållsdos en gång var 4:e månad. Biverkningar: De vanligaste biverkningarna i samband med administrering av Spinraza är huvudvärk, kräkningar och ryggsmärta. Fall av allvarlig infektion, såsom meningit, har observerats. Det har även förekommit rapporter om kommunicerande hydrocefalus, aseptisk meningit och överkänslighet (t.ex. angioödem, urtikaria och hudutslag). Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Graviditet & amning: Användning av Spinraza ska undvikas under graviditet och amning.

För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar och förpackningar se www.fass.se. Biogen-154864 maj 2024

Läs mer

Uppdaterad produktresumé för Spinraza™ (nusinersen)

Effekt och säkerhet för Spinraza har fastställts i kliniska prövningar (ENDEAR och CHERISH) och i långtidsuppföljningsstudier (SHINE och NURTURE).

Läs mer
SMA träningsapp

Med den här appen hoppas vi kunna ge inspiration och tips till dig som är intresserad av träning vid den neuromuskulära sjukdomen spinal muskelatrofi (SMA)...

Läs mer
RWE bekräftar förbättrad motorisk funktion med Spinraza™ (nusinersen)

Spinraza, nusinersen, meta-analys, Coratti et al, RULM, 6MWT, HFSME, ambulatorisk förmåga, SMA typ 2, SMA typ 3, SMA typ II, SMA typ III

Läs mer
Uppdaterade data från NURTURE-studien för Spinraza™ (nusinersen)

Under 2022, presenterades uppdaterat interimsresultat från NURTURE-studien avseende effekt och säkerhet för Spinraza hos barn med presymtomatisk SMA.

Läs mer
Erfarenheter med ”Radio Guided Lumbar Punctures”

Franskt radiologiteam delar erfarenheter med ”Radio Guided Lumbar Punctures”

Läs mer
Ny RWE bekräftar Spinrazas effekt hos vuxna över tid

I augusti 2023 publicerades ny data för ett brett spektrum av SMA-patienter (typ 1c-3) som behandlats med Spinraza i upp till 30 månader (Lusakowska, et al. Orphanet J Rare Dis 2023).

Läs mer
Vikten av tidig behandling: NURTURE – ca 5 års uppföljning

I NURTURE studeras presymtomatiska barn med SMA typ 5q som fått sin första dos Spinraza (nusinersen) före 6 veckors ålder. I juli 2023 publicerades data för cirka 5 års uppföljning.

Läs mer
Sveriges spädbarnsscreening utökas med SMA

Sveriges spädbarnsscreening utökas med SMA-testning.

Läs mer
SMA Träningsapp – Nu med nya övningar för vuxna

Träning vid SMA är en viktig del av behandlingen. Nu har den träningsapp som utvecklades 2021 av Biogen fått nya övningar anpassade för vuxna patienter med SMA. Den finns kostnadsfritt att ladda ner.

Läs mer
Life on wheels – an SMA patient perspective on life and treatment

Simon Toftgaard Jespersen, chairman of Muskelsvindfonden, shares his experience with SMA type 2 and praises his family's support in enabling him to live a fulfilling life, despite the limitations imposed by the condition.

Läs mer
“The evolving landscape of SMA, through challenges and solutions” – Katia Patanella

Techniques to support intrathecal drug administration: In this video you hear about the latest publications from teen and adult cohorts supporting the use of nusinersen in SMA patients

Läs mer
“Eyes on me, please!” – Ultrasound for IT injection – Bruno Zanfini

Techniques to support intrathecal drug administration: In this video you get acquainted with the growing evidence of ultrasound guided successful lumbar approaches.

Läs mer
“Experience with CT guided drug administration and 3D spine modelling” – Marek Mechl

Techniques to support intrathecal drug administration: In this video you learn how the use of fluoroscopy can support intrathecal drug administration.

Läs mer
“Fluoroscopy-guided intrathecal therapy with nusinersen – tips and tricks” – Jaime Pamplona

Techniques to support intrathecal drug administration: In this video you will familiarize yourself with computed tomography guided lumbar punctures and the use of 3D spine modelling.

Läs mer
Efficacy of nusinersen in a diverse patient population of teens and adults treated for up to 30 months

What real-world evidence shows on nusinersen in a wide severity spectrum of SMA patients in long-term observation (up to 30 months), including first-ever evidence for efficacy in adults with Type 1 SMA.

Läs mer